>


Przykład 1   🎞️ 00:25   🆓

Dla danej kratownicy wskazać pręty zerowe oraz wyznaczyć siły we wszystkich prętach metodą Rittera.


Przykład 2

Stosując metodę Rittera, wyznaczyć siły w prętach 4, 5 i 6 kratownicy.


Przykład 3

Stosując metodę Rittera, wyznaczyć siły w zaznaczonych prętach kratownicy.


Przykład 4

Stosując metodę Rittera, wyznaczyć siły w zaznaczonych prętach kratownicy.