Edupanda » Mechanika płynów »   Hydrodynamika   » » Nieustalony wypływ cieczy przez małe otwory

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Dla układu złożonego z części stożkowej i kulistej jak na rysunku:

  1. Proszę podać czas wypływu cieczy z części stożkowej zbiornika
  2. Po opróżnieniu części stożkowej, proszę podać czas opróżniania części kulistej zbiornika
  3. Proszę podać całkowitą objętość cieczy w zbiorniku w litrach
  4. Proszę podać powierzchnię zwierciadła cieczy na poziomie z=2R
  5. Proszę podać całkowity czas wypływu cieczy w minutach

Dane: