Edupanda » Mechanika płynów »   Hydrodynamika   » » Równanie Bernoulliego

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Rurociag o średnicy D=200mm podłączono do zbiornika z wodą. Nad powierzchnią wody w zbiorniku panuje nadciśnienie \( p_{n1} = 800 hPa \) które wskazuje manometr. Na rurociągu w odległości L=102m zamontowano manometr, który wskazuje nadciśnienie \( p_{n2} = 700 hPa \). Obliczyć natężenie przeływu wody w rurociąga mając dane: \( H=1m, \: kolano \: r/D = 4, k=1\cdot 10^{-5}m \nu = 1,306\cdot 10^{-6}, \rho = 1000 \frac{kg}{m^3} \).

Przykład 2

todo-card-img

1. Obliczyć H - poziom zwierciadła w zbiorniku, aby prędkość na wypływie wyniosła \( v= 2\frac{m}{s} \)
2. Naszkicować piezometryczną linię ciśnień i linie energii.
Dane: \( L_1 = 100m, L_2 =200m, D_1 = 200mm, D_2 =100mm, \rho=1000 \frac{kg}{m^3}, \nu = 1,306*10^{-6} \frac{m^2}{s}, k=0,2mm \)
Straty - na wylocie ze zbiornika: \(\xi_{1} =0,5\)
Straty - na zwężeniu \(\xi_{2} =0,38\)
Straty - na zaworze \(\xi_{2} =5,3\)

Przykład 3

todo-card-img

Woda znajdująca się w górnym zamkniętym zbiorniku pod ciśnieniem \( p_n = 10000 N/m^2 \) przepływa do dolnego, otwartego zbiornika. Określić strumień objętości wody.
Dane: \begin{aligned} & H_1 = 10m \\ & H_2 = 1m \\ & H_3 = 2m \\ & d = 100mm \\ & D = 200mm \\ & \xi_1 = 0,5 \\ & \xi_2 = 0,29 \\ & \xi_3 = 0,56 \\ & \xi_4 = 0,37 \\ & \xi_5 = 4 \\ & \xi_6 = 1 \\ & \lambda = 0,03 \\ & L_D = 1m \\ & L_d = 14m \\ \end{aligned}

Przykład 4

todo-card-img

Sprawdź kierunek przepływu i dobierz średnicę rurociągu, w którym płynąć ma woda o wydatku Q. Nadciśnienie powietrza w zbiorniku wynosi \(p_{n1}\). Nadciśnienie mierzone manometrem zainstalowanym na rurociągu w odległości L od zbiornika powinno wynosić \(p_n{2}\). Przyjmij że średnica wewnątrz przewodów w typoszeregu zmienia się co 5mm. Współczynnik strate miejscowych na każdym z kolan wynosi \( \xi_{kol} \), zaś na wlocie \( \xi_{wl} \). Chropowatość bezwzględna przewodu wynosi k, zaś kinematyczny współczynnik lepkości wynosi \( \nu \).
Dane:
\begin{aligned} &Q = 15 l/s\\ &p_{n1} = 1bar\\ &p_{n2} = 80kPa\\ &L=100m\\ &k=0,1mm\\ &\xi_{kol}=0,18\\ &\xi_{wl}=0,2\\ &\nu=1,306 \cdot 10^{-6} m^2/s \end{aligned}