Edupanda » Mechanika płynów »   Hydrostatyka   » » Ciśnienie

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Cylinder prasy hydraulicznej jest wypełniony olejem o gęstości \( 800 \frac{kg}{m^3} \). Średnica tłoka pompy wynosi d=0,06m, średnica cylindra prasy D=0,6m, różnica poziomów h=0,6m. Jaką siłą P należy działać na koniec dźwigni aby na tłokui prasy wytworzyć siłę Q=4200N. Długości ramion dźwigni wynoszą: a=1m, b=1,2m.

Przykład 2

todo-card-img

1) Wyznaczyć różnicę wskazań manomentru \( \Delta h \)
2) O ile zmieni się wskazanie manometru jeżeli poziom benzyny w zbiorniku obiży się o d=2m
Dane: \( a=5m, b=4m, \rho_b = 7000 kg/m^3, \rho_w = 1000 kg/m^3, \rho_{Hg} = 13600 kg/m^3 \)

Przykład 3

todo-card-img

Do zamkniętego zbiornika wypełnionego wodą i gazem podłączono manometr rtęciowy i piezometr. Oblicz nadciśnienie gazu \( p_n \) w zbiorniku oraz wysokość h na jaką podniosła się woda w piezometrze jeżeli manometr wskazuje różnicę poziomów rtęci b. Dane: \begin{aligned} &a=2m\\ &b=0.2m\\ &\rho_{Hg}=13600 kg/m^3\\ &\rho_{w}=1000 kg/m^3\\ \end{aligned}