Edupanda » Mechanika płynów »   Hydrostatyka   » » Pływanie

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Jednorodna półkula o promieniu R pływa w cieczy o gęstości rho zanurzona na głębokość h.

  1. Wyznaczyć wartość promienia pływania R1
  2. Wyznaczyć wartość momentu bezwładności powierzchni pływania
  3. Wyznaczyć objętość części zanurzonej pływającego ciała
  4. Określić gęstość materiału z którego wykonana jest półkula