Edupanda » Teoria obwodów » Zamiana źródeł

Zamiana źródeł


Zamiana źródeł

Analizując materiały dotyczące twierdzenia Thevenina oraz twierdzenia Nortona można łatwo dojść do wniosku że są one równoważne - prąd i napięcie w gałęzi AB w obu przypadkach musi być taki sam


Jak widać gałąź szeregowa zawierająca źródło napięcia E i impedancję Z może być bez zmiany prądu w obwodzie zewnętrznym zastąpiona gałęzią równoległą zawierającą źródło prądowe I oraz impedancję Z. Wartość impendacji w obu przypdkach jest taka sama natomiast pomiędzy wartościami prądu i napięcia zachodzi:

\begin{aligned} I=\frac{U}{Z} \longleftrightarrow U=Z\cdot I \end{aligned}

Jak łatwo zauważyć zgodnie z powyższym możliwa jest zarówno zamiana źródła prądowego na napięciowe jak i zamiana źródła napięciowego na prądowe.