>


Przykład 1

Obliczyć centralne momenty bezwładności.


Przykład 2

Obliczyć główne centralne momenty bezwładności oraz kąt obrotu do układu osi głównych centralnych.


Przykład 3

Obliczyć centralne momenty bezwładności oraz moment dewiacji.


Przykład 4

Obliczyć główne centralne momenty bezwładności oraz kąt obrotu do układu osi głównych centralnych.


Przykład 5

Obliczyć główne centralne momenty bezwładności oraz kąt obrotu do układu osi głównych centralnych.


Przykład 6

Obliczyć główne centralne momenty bezwładności oraz kąt obrotu do układu osi głównych centralnych.


Przykład 7

Obliczyć główne centralne momenty bezwładności oraz kąt obrotu do układu osi głównych centralnych.