Przykład 1

free
todo-card-img

Dla statycznie niewyznaczalnego układu jak na rysunkach narysować wykresy momentów gnących, sił poprzecznych oraz sił wzdłużnych wykorzystując metodę sił do wyznaczenia reakcji hiperstatycznych.

Przykład 5

todo-card-img

Dla statycznie niewyznaczalnego układu jak na rysunkach narysuj wykresy momentów gnących, sił poprzecznych oraz sił wzdłużnych wykorzystując metodę sił do wyznaczenia reakcji hiperstatycznych.