>


Przykład 1

Wyznaczyć rdzeń przekroju


Przykład 2

Wyznaczyć rdzeń przekroju


Przykład 3

Wyznaczyć rdzeń przekroju


Przykład 4

Wyznaczyć rdzeń przekroju


Przykład 6

Określić i narysować rdzeń dla podanego przekroju. Podać współrzędne wierzchołków krzywej rdzeniowej.

Dane: a=4,3 cm, b=2,2 cm