Przykład 1

free
todo-card-img

Wyznaczyć rdzeń przekroju

Przykład 2

todo-card-img

Wyznaczyć rdzeń przekroju

Przykład 3

todo-card-img

Wyznaczyć rdzeń przekroju

Przykład 4

todo-card-img

Wyznaczyć rdzeń przekroju

Przykład 6

todo-card-img

Określić i narysować rdzeń dla podanego przekroju. Podać współrzędne wierzchołków krzywej rdzeniowej.

Dane: a=4,3 cm, b=2,2 cm