Przykład 5

free
todo-card-img

Dla podanego przekroju obciążonego mimośrodowo siłą ściskającą podłużną znaleźć:
– naprężenia w punktach charakterystycznych przekroju
– narysować bryłę naprężeń (w aksonometrii)
– podać równanie i narysować oś obojętną
– wyznaczyć rdzeń przekroju

Przykład 7

todo-card-img

Słup o przekroju jak na rysunku obciążony jest siłą P=100kN. Obliczyć naprężenia w narożach przekroju, wyznaczyć oś obojętną oraz rdzeń przekroju.

Przykład 8

todo-card-img

Zaprojektować przekrój pręta rozciąganego mimośrodową siłą na podanych mimośrodach. Narysować oś obojętną w układzie głównym centralnym. Narysować bryłę naprężeń.

Dane: P=45 kN, ey=0,8a, ez=0,7a, R=200 MPa