>


Przykład 1

Znaleźć graniczną wartość siły P. Dane: \(\sigma_P=195 MPa\)


Przykład 2

Znaleźć graniczną wartość siły P. Dane: \(\sigma_P=215 MPa\)


Przykład 3

Znaleźć graniczną wartość siły P. Dane: \(\sigma_P=200 MPa\)


Przykład 4

Znaleźć graniczną wartość siły P. Dane: /(\sigma_P=210 MPa/)