Przykład 1

free
todo-card-img

Znaleźć graniczną wartość siły P. Dane: \(\sigma_P=195 MPa\)

Przykład 2

todo-card-img

Znaleźć graniczną wartość siły P. Dane: \(\sigma_P=215 MPa\)

Przykład 3

todo-card-img

Znaleźć graniczną wartość siły P. Dane: \(\sigma_P=200 MPa\)

Przykład 4

todo-card-img

Znaleźć graniczną wartość siły P. Dane: /(\sigma_P=210 MPa/)