Przykład 1

free

Znajdź średnicę pręta stalowego o długości 1 m, jeżeli jest on rozciągany siłą P=65 kN, a jego wydłużenie \( \Delta l=1,2\ mm. E=200\cdot 10^9\ Pa\)

Przykład 2

Oblicz minimalną średnicę pręta zbrojeniowego ze stali o wytrzymałości obliczeniowej R=205 MPa, rozciąganego siłą N=10 kN.

Przykład 3

Przy jakiej wartości siły ściskające P powstało względne skrócenie \(\varepsilon=-0,0007\) pręta stalowego o polu przekroju poprzecznego \(F=10\ cm^2\)? Dane: \(E=200\ GPa\)

Przykład 4

Pręt stalowy o średnicy d=32 mm i długości l=35 cm poddano rozciąganiu siłą P=135 kN. Pomiary odkształceń wykazały zmniejszenie średnicy o \( \Delta d=0,0062\ mm\) i wydłużenie \( \Delta l=0,04 mm \) na pomiarowym odcinku o długości L=5 cm. Wyznaczyć dla materiału pręta moduł sprężystości E i liczbę Poissona \( \nu \)

Przykład 5

todo-card-img

Obliczyć naprężenia w płaskowniku 90×8 mm, osłabionego otworami na nity o średnicy d=16 mm, rozciąganym siłą N=84 kN.