Przykład 1

video
free
todo-card-img

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta\(\Delta_l\).

Dane: \(a=1 m, P=15 kN, q=8 \frac{kN}{m}, M=6 kNm, k_r=80 MPa, k_c=120 MPa, E=2\cdot10^5 MPa\)

Przykład 2

video
free
todo-card-img

Oblicz na jakiej odległości x należy przyłożyć siłę skupioną P, aby wydłużenia prętów spowodowały równoległe przemieszczenia belki AB w dół. Wszystkie pręty mają jednakowy przekrój kołowy.

Dane: \(l=1 m, P=10 kN\)

Przykład 3

video
free
todo-card-img

Na wsporniku ABC składającym się z miedzianej podpory AB oraz stalowego cięgna AC zawieszono ciężar G=50kN. Określić średnicę D cięgna oraz wymiar a przekroju kwadratowego miedzianej podpory AB, przyjmując dane naprężenia dopuszczalne dla miedzi i stali. Określić przemieszczenie poziome i pionowe punktu A.

Dane: \( k_c (m)=40 MPa, k_r (st)=160 MPa, E_s=2,1\cdot 10^5 MPa, E_m=1,15\cdot 10^5 MPa, AB=1,2 m\)

Przykład 4

todo-card-img

Oblicz średnicę pręta d.

Dane: \(k_r=60 MPa, k_c=80 MPa\)

Przykład 5

todo-card-img

Oblicz wymiar pręta a.

Dane: \(k_r=k_c=80 MPa\)

Przykład 6

todo-card-img

Oblicz średnicę pręta d oraz przemieszczenie pionowe punktu C. Element OC to sztywna belka, element AB to cięgno (pręt kratowy).

Dane: \(k_r=k_c=100 MPa, E=200 GPa\)

Przykład 7

todo-card-img

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta \(\Delta_l\).

Dane: \( k_r=k_c=100 MPa, E=2\cdot 10^5 MPa\)

Przykład 8

todo-card-img

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta \(\Delta_l\).

Dane: \(k_r=k_c=100 MPa, E=2\cdot 10^5 MPa\)

Przykład 9

todo-card-img

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta \(\Delta_l\).

Dane: \(a=1 m, P=10 kN, q=6 kN/m, M=8 kNm, k_r=80 MPa, k_c=120 MPa, E=2\cdot10^5 MPa\)

Przykład 10

todo-card-img

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta \(\Delta_l\).

Dane: \(k_r=k_c=100 MPa, E=2\cdot 10^5 MPa\)

Przykład 11

todo-card-img

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta \(\Delta_l\).

Dane: \(l=1 m, k_r=k_c=120 MPa, E=200 GPa\)

Przykład 12

todo-card-img

Oblicz średnicę pręta d oraz wydłużenie pręta \(\Delta_l\).

Dane: \(k_r=80 MPa, k_c=60 MPa, E=200 GPa\)

Przykład 13

todo-card-img

Oblicz średnicę pręta d.

Dane: \(k_r=k_c=100 MPa\)

Przykład 14

todo-card-img

Oblicz średnicę pręta d.

Dane: \(k_r=k_c=100 MPa\)

Przykład 15

todo-card-img

Oblicz średnicę pręta d oraz przemieszczenie pionowe punktu C.

Dane: kr=120 MPa, E=210 GPa

Przykład 16

todo-card-img

Oblicz średnicę pręta d, wydłużenia prętów \(\Delta_l\) oraz przemieszczenie punktu B.

Dane: \(P=30 kN, k_{g_{BC}}=60 MPa, k_{g_{AB}}=180 MPa, E_{BA}=210 GPa, E_{BC}=10 GPa\)

Przykład 17

todo-card-img

Oblicz przemieszczenie punktu A. Dane: P, a, EA.