Edupanda » Wytrzymałość materiałów »   Siła krytyczna   » » Siła krytyczna

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Oblicz siłę krytyczną i sprawdź czy pręt ulegnie wyboczeniu. Dane: \( E=200 GPa, R_{e}=200 MPa, R_{h}=150 MPa \)

Przykład 2

todo-card-img

Oblicz siłę krytyczną i sprawdź czy pręt ulegnie wyboczeniu. Dane: \( E=200 GPa, R_{h}=150 MPa, R_{e}=200 MPa\)

Przykład 3

todo-card-img

Sprawdź czy pręt ulegnie wyboczeniu. Dane:\( l=5 m, E=205 GPa, R_{h}=150 MPa, a=240 MPa, b=0,56 MPa, P=800 kN\)

Przykład 4

todo-card-img

Jaką największą wartość może przyjąć siła P, aby żaden z prętów danej kratownicy nie uległ wyboczeniu? Przyjąc, że wszystkie pręty kratownicy mają swobodę wyboczenia w dowolnym kierunku, ograniczoną tylko węzłami kratownicy, które nie mogą doznać przemieszczeń prostopadłych do płaszczyzny kratownicy.

Przykład 5

todo-card-img

Dany jest pręt osiowo ściskany o różnych warunkach podparacia w płaszczyznach XY i XZ. Wyznaczyć wmiary b i h tak, aby niebezpieczeństwo wyboczenia w obu płaszczyznach było jednakowe i smukłość pręta odpowiadała smukłości granicznej. Dane: \( E = 205 GPa, R_H = 200 MPa, E = 240 MPa, \)