>


Przykład 1

Korzystając z równania różniczkowego linii ugięcia w układzie prętowym jak na rysunku obok wyznaczyć siłę krytyczną dla pręta pionowego.