Przykład 1

free
todo-card-img

Korzystając z równania różniczkowego linii ugięcia w układzie prętowym jak na rysunku obok wyznaczyć siłę krytyczną dla pręta pionowego.