Przykład 1

video
free
todo-card-img

Dla danej kratownicy wskazać pręty zerowe oraz wyznaczyć siły we wszystkich prętach metodą Rittera.

Przykład 2

todo-card-img

Stosując metodę Rittera, wyznaczyć siły w prętach 4, 5 i 6 kratownicy.

Przykład 3

todo-card-img

Stosując metodę Rittera, wyznaczyć siły w zaznaczonych prętach kratownicy.

Przykład 4

todo-card-img

Stosując metodę Rittera, wyznaczyć siły w zaznaczonych prętach kratownicy.

Przykład 5

todo-card-img

Wyznacz metodą Rittera wartość siły osiowej w pręcie \(K_{10}\) kratownicy przedstawionej na rysunku poniżej. Przyjmij wartości: siły \(\mathrm{P}=\frac{20}{\sqrt{5}}[\mathrm{kN}]\) i długość \(\mathrm{L}=10[\mathrm{~m}]\).