Przykład 1

free
todo-card-img

Jakie naprężenia powstaną w stopniowym pręcie niekołowym AB obustronnie utwierdzonym i obciążonym jak na rysunku? Narysuj wykres momentów skręcających i kąta skręcenia. Dane: G = 80 GPa

Przykład 2

todo-card-img

Jakie naprężenia powstaną w stopniowym pręcie niekołowym obustronnie utwierdzonym i obciążonym jak na rysunku? Narysuj wykres momentów skręcających i kąta skręcenia. Dane: E = 210 GPa, \(\nu =0,3\)

Przykład 3

todo-card-img

Jakie naprężenia powstaną w stopniowym pręcie niekołowym obustronnie utwierdzonym i obciążonym jak na rysunku? Narysuj wykres momentów skręcających i kąta skręcenia. Dane: G = 80 GPa.

Przykład 4

todo-card-img

Jakie naprężenia powstaną w stopniowym pręcie niekołowym obustronnie utwierdzonym i obciążonym jak na rysunku? Narysuj wykres momentów skręcających i kąta skręcenia. Dane: G = 80 GPa.

Przykład 5

todo-card-img

Jakie naprężenia powstaną w stopniowym pręcie niekołowym obustronnie utwierdzonym i obciążonym jak na rysunku?