>


Przykład 1

Jakie naprężenia powstaną w stopniowym pręcie niekołowym AB obustronnie utwierdzonym i obciążonym jak na rysunku? Narysuj wykres momentów skręcających i kąta skręcenia. Dane: G = 80 GPa


Przykład 2

Jakie naprężenia powstaną w stopniowym pręcie niekołowym obustronnie utwierdzonym i obciążonym jak na rysunku? Narysuj wykres momentów skręcających i kąta skręcenia. Dane: E = 210 GPa, \(\nu =0,3\)


Przykład 3

Jakie naprężenia powstaną w stopniowym pręcie niekołowym obustronnie utwierdzonym i obciążonym jak na rysunku? Narysuj wykres momentów skręcających i kąta skręcenia. Dane: G = 80 GPa.


Przykład 4

Jakie naprężenia powstaną w stopniowym pręcie niekołowym obustronnie utwierdzonym i obciążonym jak na rysunku? Narysuj wykres momentów skręcających i kąta skręcenia. Dane: G = 80 GPa.


Przykład 5

Jakie naprężenia powstaną w stopniowym pręcie niekołowym obustronnie utwierdzonym i obciążonym jak na rysunku?