Przykład 1

video
free
todo-card-img

Pręt o zmiennej średnicy d oraz 2d jest utwierdzony na obu końcach i skręcany momentami \(M_0\) oraz \(3 M_0\), jak podano na poniższym rysunku. Wykonać wykres momentów skręcających, wykres naprężeń maksymalnych \(\tau_{max}\) oraz obliczyć kąt \(\varphi_C\) skręcenia przekroju C. Dane liczbowe l=1m, d=5cm, \(I_0=1000 cm^4\), G=80 GPa

Przykład 2

todo-card-img

Jakie naprężenia powstaną w wałku stopniowym AB obustronnie utwierdzonym i obciążonym jak na rysunku? Dane: G = 60 GPa, dw = 4 cm, dz = 8 cm, d = 7 cm.

Przykład 3

todo-card-img

Zwymiaruj średnicę pręta skręcanego momentem skręcającym 30 kNm, jeśli wytrzymałość na skręcanie wynosi \(k_s=70 MPa.\) Oblicz jakie naprężenia powstaną w tym pręcie, narysuj wykres momentów skręcających oraz kąta skręcenia. Dane: G = 80 GPa.

Przykład 4

todo-card-img

Zwymiaruj średnicę pręta skręcanego momentem skręcającym 20 kNm, jeśli wytrzymałość na skręcanie wynosi ks=70 MPa. Oblicz jakie naprężenia powstaną w tym pręcie, narysuj wykres momentów skręcających oraz kąta skręcenia. Dane: E = 215 GPa, \(\nu =0,3\)

Przykład 5

todo-card-img

Oblicz jakie naprężenia powstaną w tym pręcie, narysuj wykres momentów skręcających oraz kąta skręcenia. Dane: D = 25 cm, d = 20 cm, G = 80 GPa.

Przykład 6

todo-card-img

Zwymiaruj średnicę pręta skręcanego momentem skręcającym 40 kNm, jeśli wytrzymałość na skręcanie wynosi ks=70 MPa. Oblicz jakie naprężenia powstaną w tym pręcie, narysuj wykres momentów skręcających, naprężeń stycznych oraz kąta skręcenia. Dane: G = 80 GPa.

Przykład 7

todo-card-img

Oblicz maksymalny kąt skręcenia pręta danego na rysunku. Dane: D = 10 cm, d = 5 cm, G = 80 GPa.

Przykład 8

todo-card-img

Jaki maksymalny moment skręcający M można przyłożyć do wałka o średnicach dz = 8 cm, dw = 4 cm, d = 6 cm, jeżeli dopuszczalne naprężenia wynoszą 120 MPa? G = 50 GPa.

Przykład 9

todo-card-img

Jaki maksymalny moment skręcający M można przyłożyć do wałka o średnicach dz = 8 cm, dw = 4 cm, d = 6 cm, jeżeli dopuszczalne naprężenia wynoszą 120 MPa? G = 50 GPa.