>


Przykład 1   🎞️ 00:13   🆓

Dwustopniowy wałek o wymiarach d=6 cm został przymocowany trwale lewym końcem i obciążony momentami 20 oraz 30 kNm jak na rysunku. Przyjąć G=80 GPa. Obliczyć i narysować wykresy momentów skręcających, naprężeń stycznych oraz kąta skręcenia: \( M(x), \tau(x), \varphi(x) . \)


Przykład 2   🎞️ 00:12   🆓

Obliczyć największą wartość momentu M, jakim można obciążyć wał przedstawiony na poniższym rysunku oraz całkowity kąt skręcenia wału. Dane: \(d, l, G, k_s\).


Przykład 3

Dwustopniowy wałek o wymiarach 2/3D oraz D=10cm został przymocowany trwale prawym końcem i obciążony momentami 20 oraz 60 kNm jak na rysunku. Przyjąć G=80 GPa. Obliczyć i narysować wykresy momentów skręcających, jednostkowego kąta skręcenia oraz kąta skręcenia: \(M(x), \Delta l(x), \tau(x)\). Oblicz naprężenia w przekroju alfa.


Przykład 4

Dwustopniowy wałek został przymocowany trwale lewym końcem i obciążony momentami 30 oraz 70 kNm jak na rysunku. Przyjąć G=80 GPa. Obliczyć i narysować wykresy momentów skręcających, naprężeń stycznych oraz kąta skręcenia: \(M(x), \tau(x), \varphi(x)\). Dopuszczalny kąt skręcenia \(\varphi_{dop}=0,2 \ ^o/m\), zwymiaruj średnicę pręta D.


Przykład 5

Drążony wałek został przymocowany trwale lewym końcem i obciążony momentem 30 kNm jak na rysunku. Przyjąć G=80 GPa. Obliczyć i narysować wykresy momentów skręcających, naprężeń stycznych oraz kąta skręcenia: \(M(x), \tau(x), \varphi(x)\). Dopuszczalny kąt skręcenia \(\varphi_{dop}=0,4^o\), wytrzymałość na skręcanie \(\tau_{dop}=60\ MPa\). Zwymiaruj średnicę pręta D.


Przykład 6

Obliczyć całkowity kąt skręcenia wałka AD przedstawionego na rysunku. Dane: G=80 GPa d1=0,08 m d2=0,04 m d3=0,06 m


Przykład 7

Dobrać wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć kąt skręcenia w połowie długości pręta. Dane: M, k, a, G, d.


Przykład 8

Dobrać wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć całkowity kąt skręcenia. Dane: M, k, a, G, d.


Przykład 9

Dobrać wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć całkowity kąt skręcenia. Dane: M, k, a, G, d.


Przykład 10

Zaprojektuj wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć całkowity kąt skręcenia. Dane: M, k, a, G, d.


Przykład 11

Dobrać wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć całkowity kąt skręcenia. Dane: M, k, a, G, d.


Przykład 12

Dobrać wartość momentu M tak, aby całkowity kąt skręcenia pręta był równy zero. Dane: M, a.