Przykład 1

video
free
todo-card-img

Dwustopniowy wałek o wymiarach d=6 cm został przymocowany trwale lewym końcem i obciążony momentami 20 oraz 30 kNm jak na rysunku. Przyjąć G=80 GPa. Obliczyć i narysować wykresy momentów skręcających, naprężeń stycznych oraz kąta skręcenia: \( M(x), \tau(x), \varphi(x) . \)

Przykład 2

video
free
todo-card-img

Obliczyć największą wartość momentu M, jakim można obciążyć wał przedstawiony na poniższym rysunku oraz całkowity kąt skręcenia wału. Dane: \(d, l, G, k_s\).

Przykład 3

todo-card-img

Dwustopniowy wałek o wymiarach 2/3D oraz D=10cm został przymocowany trwale prawym końcem i obciążony momentami 20 oraz 60 kNm jak na rysunku. Przyjąć G=80 GPa. Obliczyć i narysować wykresy momentów skręcających, jednostkowego kąta skręcenia oraz kąta skręcenia: \(M(x), \Delta l(x), \tau(x)\). Oblicz naprężenia w przekroju alfa.

Przykład 4

todo-card-img

Dwustopniowy wałek został przymocowany trwale lewym końcem i obciążony momentami 30 oraz 70 kNm jak na rysunku. Przyjąć G=80 GPa. Obliczyć i narysować wykresy momentów skręcających, naprężeń stycznych oraz kąta skręcenia: \(M(x), \tau(x), \varphi(x)\). Dopuszczalny kąt skręcenia \(\varphi_{dop}=0,2 \ ^o/m\), zwymiaruj średnicę pręta D.

Przykład 5

todo-card-img

Drążony wałek został przymocowany trwale lewym końcem i obciążony momentem 30 kNm jak na rysunku. Przyjąć G=80 GPa. Obliczyć i narysować wykresy momentów skręcających, naprężeń stycznych oraz kąta skręcenia: \(M(x), \tau(x), \varphi(x)\). Dopuszczalny kąt skręcenia \(\varphi_{dop}=0,4^o\), wytrzymałość na skręcanie \(\tau_{dop}=60\ MPa\). Zwymiaruj średnicę pręta D.

Przykład 6

todo-card-img

Obliczyć całkowity kąt skręcenia wałka AD przedstawionego na rysunku. Dane: G=80 GPa d1=0,08 m d2=0,04 m d3=0,06 m

Przykład 7

todo-card-img

Dobrać wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć kąt skręcenia w połowie długości pręta. Dane: M, k, a, G, d.

Przykład 8

todo-card-img

Dobrać wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć całkowity kąt skręcenia. Dane: M, k, a, G, d.

Przykład 9

todo-card-img

Dobrać wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć całkowity kąt skręcenia. Dane: M, k, a, G, d.

Przykład 10

todo-card-img

Zaprojektuj wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć całkowity kąt skręcenia. Dane: M, k, a, G, d.

Przykład 11

todo-card-img

Dobrać wymiar d z warunku bezpieczeństwa na skręcanie. Obliczyć całkowity kąt skręcenia. Dane: M, k, a, G, d.

Przykład 12

todo-card-img

Dobrać wartość momentu M tak, aby całkowity kąt skręcenia pręta był równy zero. Dane: M, a.