Edupanda » Wytrzymałość materiałów »   Tarcze wirujące   » » Tarcze wirujące

Lista zadań

Przykład 1

todo-card-img

Dla pełnej tarczy obciążonej na zewnętrznym promieniu ciśnieniem rozciągającym \(p_z=1/3 k_r\) obliczyć dopuszczalną prędkość kątową stosując hipotezę Hubera – Misesa – Hencky’ego. Dane: \( p_z=1/3 k_r, b,γ,ν \).