>


Przykład 1

Jaka jest minimalna wartość parametru a przy której maksymalne ugięcie belki przedstawionej na rysunku nie przekracza 1cm? Moduł Younga wynosi E=200 GPa.


Przykład 2

Jaka jest maksymalna wartość q przy której maksymalne ugięcie belki przedstawionej na rysunku nie przekracza 1,5cm? Moduł Younga wynosi 210 GPa.


Przykład 3

Jaka jest minimalna wartość parametru „a” przy której maksymalne ugięcie belki przedstawionej na rysunku nie przekracza 1 cm? Narysuj wykres sił tnących i momentów gnących dla danej belki. Moduł Younga wynosi E=200GPa.


Przykład 4

Jaka jest minimalna wartość parametru a przy której maksymalne ugięcie belki przedstawionej na rysunku nie przekracza 2cm? Moduł Younga wynosi 205GPa.