Przykład 1

free
todo-card-img

Jaka jest minimalna wartość parametru a przy której maksymalne ugięcie belki przedstawionej na rysunku nie przekracza 1cm? Moduł Younga wynosi E=200 GPa.

Przykład 2

todo-card-img

Jaka jest maksymalna wartość q przy której maksymalne ugięcie belki przedstawionej na rysunku nie przekracza 1,5cm? Moduł Younga wynosi 210 GPa.

Przykład 3

todo-card-img

Jaka jest minimalna wartość parametru „a” przy której maksymalne ugięcie belki przedstawionej na rysunku nie przekracza 1 cm? Narysuj wykres sił tnących i momentów gnących dla danej belki. Moduł Younga wynosi E=200GPa.

Przykład 4

todo-card-img

Jaka jest minimalna wartość parametru a przy której maksymalne ugięcie belki przedstawionej na rysunku nie przekracza 2cm? Moduł Younga wynosi 205GPa.