>


Przykład 1   🎞️ 00:26   🆓

Belka wspornikowa o prostokątnym przekroju poprzecznym obciążona jest na końcu siłą P = 10.0 kN nachyloną pod kątem α = 30° do osi pionowej (rysunek obok). Wyznaczyć rozkład naprężeń normalnych w przekroju utwierdzenia i położenie osi obojętnej. Zwymiaruj przekrój belki, jeżeli dopuszczalne naprężenia wynoszą kg= 150 MPa


Przykład 2

Belka wspornikowa o prostokątnym przekroju poprzecznym obciążona jest na końcu siłą P = 20.0 kN nachyloną pod kątem α = 30° do osi pionowej (rysunek obok). Wyznaczyć naprężenia normalne w punktach charakterystycznych przekroju utwierdzenia i równanie osi obojętnej.


Przykład 3

Belka wspornikowa o prostokątnym przekroju poprzecznym obciążona jest obciążeniem ciągłym nachylonym pod kątem α = 45° do osi pionowej (rysunek obok). Wyznaczyć naprężenia normalne w punktach charakterystycznych przekroju utwierdzenia i równanie osi obojętnej. Narysować wykres naprężeń.


Przykład 4

Belka wspornikowa o przekroju poprzecznym dwuteownika IPN200 obciążona jest siłą skupioną nachyloną pod kątem α = 30° do osi pionowej (rysunek obok). Wyznaczyć naprężenia normalne w punkcie A przekroju utwierdzenia.


Przykład 5

Belka wspornikowa o przekroju poprzecznym dwuteownika IPE300 obciążona jest siłą skupioną nachyloną pod kątem α = 45° do osi pionowej (rysunek obok). Wyznaczyć dopuszczalną siłę P, jeżeli wytrzymałość na zginanie wynosi kg=200 MPa.


Przykład 6

Narysuj wykres momentów My dla belki przedstawionej na rysunku, a następnie dla przekroju w którym powstaje największy moment wyznacz położenie osi obojętnej oraz wartość największego momentu.


Przykład 7

Narysuj wykres momentów My dla belki przedstawionej na rysunku, a następnie dla przekroju w którym powstaje największy moment sporządź bryłę naprężeń.


Przykład 8

Narysuj wykres momentów My dla belki przedstawionej na rysunku, a następnie dla przekroju w którym powstaje największy moment wyznacz położenie osi obojętnej oraz wartość największego momentu, sporządź bryłę naprężeń.