Edupanda » Wytrzymałość materiałów » Twierdzenia o prętach zerowych

Twierdzenia o prętach zerowych

Z tego tekstu dowiesz się jakie są twierdzenia o prętach zerowych oraz znajdziesz przykłady kratownic z wyznaczeniem prętów zerowych

↓ odnośnik do bazy zadań z rozwiązaniami oraz do kursów wideo ↓

Zobacz wideo-kurs z tego działu!
(wskazać pręty zerowe oraz
wyznaczyć siły w prętach metodą Rittera)
Zobacz wideo-kurs z tego działu!
(wskazać pręty zerowe oraz
wyznaczyć siły w prętach metodą równoważenia węzłów)
Zobacz zadania z tego działu!
(wyznaczyć siły w prętach metodą równoważenia węzłów)
Zobacz zadania z tego działu!
(wyznaczyć siły w prętach metodą Rittera)


Kratownica (ang. truss) – układ złożony z prętów prostych, połączonych między sobą w węzłach przegubowo, obciążony siłami skupionymi w przegubach. Połączenia przegubowe ciągną za sobą konsekwencję taką, że siły przekrojowe w prętach kratownicy to wyłącznie siły osiowe (podłużne, normalne).

Twierdzenia o prętach zerowych

Pierwsze twierdzenie o prętach zerowych

Twierdzenie I

Jeżeli w węźle kratownicy schodzą się 2 pręty i węzeł jest nieobciążony, to siły wewnętrzne w obu prętach są równe zeru.

Drugie twierdzenie o prętach zerowych

Twierdzenie II

Jeżeli w węźle kratownicy schodzą się 2 pręty i węzeł jest obciążony siłą leżącą na kierunku jednego z nich, to siła wewnętrzna w drugim pręcie jest równa zero.

Trzecie twierdzenie o prętach zerowych

Twierdzenie III

Jeżeli w węźle kratownicy schodzą się 3 pręty, z których dwa leżą na tej samej prostej i węzeł jest nieobciążony, to siła w trzecim pręcie jest równa zero.

Przykład 1Zobacz wstęp teoretyczny dla metody Rittera
Zobacz wstęp teoretyczny dla Metody równoważenia węzłów

solution-shape

Przykład 2

Treść

Dla kratownicy jak na rysunku podaj ile jest prętów zerowych?
Przykład 1-pręty zerowe

Rozwiązanie

Rozwiązanie-przykład1-1

Krok 1

Ponumerowanie prętów, oznaczenie węzłów.

Rozwiązanie-przykład1-2

Krok 2

Zauważam z II twierdzenia, że pręt nr 1 jest zerowy i zaznaczam ten pręt na brązowo "0".

Rozwiązanie-przykład1-3

Krok 3

Równocześnie zauważam, że z III twierdzenia pręt numer 6 jest zerowy - zaznaczam go.

Rozwiązanie-przykład1-4

Krok 4

I teraz najciekawszy krok, musimy spojrzeć na węzeł B, jeżeli wytypowaliśmy wcześniej pręt nr 1 jako zerowy, to teraz można powiedzieć że do węzła B schodzą się dwa, a nie trzy pręty (bo jeden w tym przypadku jest zerowy). W takim razie z pierwszego twierdzenia - jeżeli w węźle schodzą się dwa pręty i jest on nieobciążony to obydwa pręty są zerowe - pręty numer 3 i 4 będą zerowe.

Przykład 3

Treść

Dla kratownicy jak na rysunku podaj ile jest prętów zerowych?
Przykład 2-pręty zerowe

Rozwiązanie

Rozwiązanie-przykład2-1

Krok 1

Ponumerowanie prętów, oznaczenie węzłów.

Rozwiązanie-przykład2-2

Krok 2

Zauważam z II twierdzenia, że pręt nr 2 jest zerowy i zaznaczam ten pręt na brązowo "0".

Rozwiązanie-przykład2-3

Krok 3

Równocześnie zauważam, że z III twierdzenia pręt numer 4 jest zerowy (patrzę na węzeł B).

Rozwiązanie-przykład2-4

Krok 4

Z uwagi na to że pręty 2 i 4 są zerowe, to jak spojrzymy na węzeł D, zobaczymy, że działa na niego teraz siła w pręcie 5 oraz reakcja VD.
Z twierdzenia II określamy, że pręt nr 5 jest zerowy.

Przykład 4

Treść

Dla kratownicy jak na rysunku podaj ile jest prętów zerowych?
Przykład 3-pręty zerowe

Rozwiązanie


Krok 1
Ponumerowanie prętów, oznaczenie węzłów.
Rozwiązanie-przykład3-1
Krok 2
Zauważam z II twierdzenia, że pręty: nr 5 oraz nr 6 są zerowe. Zauważam również, że pręt nr 11 jest zerowy (z III twierdzenia) i zaznaczam te pręty na brązowo "0".
Rozwiązanie-przykład3-2
Krok 3
Usuwam z kratownicy myślowo zerowe pręty i zauważam, że w węźle F zostały dwa pręty i jest on nieobciążony - wobec tego pręt nr 7 i nr 14 są zerowe (I twierdzenie).
W węźle D zostały trzy pręty, z czego dwa są współliniowe i węzeł jest nieobciążony, więc z III twierdzenia pręt nr 10 jest zerowy.
Rozwiązanie-przykład3-3
Krok 4
Usunąłem myślowo kolejne zerowe pręty i teraz zauważam, że w węźle G ma zastosowanie II twierdzenie. W węźle są dwa pręty, z czego reakcja VG działa pionowo, czyli współliniowo do pręta 8, a więc pręt nr 15 będzie zerowy.
Rozwiązanie-przykład3-4
Tym sposobem aż 7 prętów wytypowaliśmy jako pręty zerowe.

↓ odnośnik do bazy zadań z rozwiązaniami oraz do kursów wideo ↓

Zobacz wideo-kurs z tego zagadnienia
-> w ramach naszego abonamentu na dostęp
do wszystkich treści na naszej stronie <-

-> ZOBACZ DOSTĘPNE PLANY<-

Zobacz ofertę i cenę korepetycji

Łukasz Cichowicz
Tel: +48 780 155 029
E-mail: lukasz@edupanda.pl
Skype: edupandapl