Edupanda » Wytrzymałość materiałów »   Zginanie   » » Zginanie proste

Lista zadań

Przykład 1

video
free
todo-card-img

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta, \( k_g = 160 MPa \) .

Przykład 2

video
free
todo-card-img

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta, \( k_c= 160 MPa, k_r=120 Mpa \).

Przykład 3

todo-card-img

Oblicz naprężenia normalne w belce obciążonej jak na rysunku.

Przykład 4

todo-card-img

Oblicz naprężenia normalne w belce obciążonej jak na rysunku.

Przykład 5

todo-card-img

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta. Kg = 200 MPa.

Przykład 6

todo-card-img

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta. Kr=Kc= 180 MPa.

Przykład 7

todo-card-img

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta. Kg= 160 MPa

Przykład 8

todo-card-img

Oblicz a z warunku bezpieczeństwa, jeżeli kr=120MPa, kc=160MPa

Przykład 9

todo-card-img

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta. Kg= 180 MPa.

Przykład 10

todo-card-img

Rozwiąż ramę i zwymiaruj przekrój pręta. Kg= 160 MPa

Przykład 11

todo-card-img

Rozwiąż belkę i narysuj wykres naprężeń normalnych.

Przykład 12

todo-card-img

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta. Kg = 200 MPa.

Przykład 13

todo-card-img

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta. Dane: \(k_r=120 MPa, k_c=80 MPa\)