>


Przykład 1   🎞️ 00:13   🆓

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta, \( k_g = 160 MPa \) .


Przykład 2   🎞️ 00:14   🆓

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta, \( k_c= 160 MPa, k_r=120 Mpa \).


Przykład 3

Oblicz naprężenia normalne w belce obciążonej jak na rysunku.


Przykład 4

Oblicz naprężenia normalne w belce obciążonej jak na rysunku.


Przykład 5

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta. Kg = 200 MPa.


Przykład 6

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta. Kr=Kc= 180 MPa.


Przykład 7

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta. Kg= 160 MPa


Przykład 8

Oblicz a z warunku bezpieczeństwa, jeżeli kr=120MPa, kc=160MPa


Przykład 9

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta. Kg= 180 MPa.


Przykład 10

Rozwiąż ramę i zwymiaruj przekrój pręta. Kg= 160 MPa


Przykład 11

Rozwiąż belkę i narysuj wykres naprężeń normalnych.


Przykład 12

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta. Kg = 200 MPa.


Przykład 13

Rozwiąż belkę i zwymiaruj przekrój pręta. Dane: \(k_r=120 MPa, k_c=80 MPa\)