>


Metoda Maxwella – Mohra

Zgodnie z metodą Maxwella-Mohra wyznaczenie przemieszczenia u, sprowadza się do obliczenia całki, pod znakiem której występuje moment gnący spowodowany rzeczywistym obciążeniem zewnętrznym (Mg), oraz moment gnący jaki wywołałaby jednostkowa siła fikcyjna P=1 odpowiadająca temu przemieszczeniu (\(M_1\)).

\begin{aligned} u=\int_{0}^{l} \frac{M_{g} \cdot M_{1}}{E I} d x \end{aligned}

W poniższych zadaniach pomijamy wpływ sił tnących i normalnych (znikomy), jak również temperatury, obciążenia osiadaniem podpór oraz podpór sprężystych.

Całkowanie można przeprowadzić analitycznie lub graficznie (metoda Wereszczagina).