Edupanda » Wytrzymałość materiałów » Metoda Rittera

Metoda Rittera

Z tego tekstu dowiesz się więcej na temat Metody Rittera oraz znajdziesz przykłady rozwiązania kratownic z wykorzystaniem tej metody.

↓ odnośnik do bazy zadań z rozwiązaniami oraz do kursów wideo ↓

Zobacz wideo-kurs z tego działu!
Wyznaczyć siły w prętach metodą Rittera
-> w ramach naszego abonamentu na dostęp
do wszystkich treści na naszej stronie <-
Zobacz 5 przykładów z tego działu!
-> w ramach naszego abonamentu na dostęp
do wszystkich treści na naszej stronie <-

-> ZOBACZ DOSTĘPNE PLANY<-

Metodę Rittera wytłumaczymy od razu na przykładzie obliczeniowym z obszernym komentarzem. Zanim przejdziemy do uczenia się metody Rittera warto już znać Twierdzenia o prętach zerowych.
Jeżeli natomiast interesuje Cię metoda równoważenia węzłów <- koniecznie zajrzyj tutaj.

Metoda Rittera polega na wykonywaniu myślowych przecięć przez pręty kratownicy (inaczej metoda przecięć), tak żeby rozdzielić ją myślowo na dwie części, po czym odrzucamy jedną stronę i zapisujemy równania równowagi statycznej dla drugiej strony.
W miejscu przeciętych prętów wstawiamy siły osiowe, można je oznaczyć np. "N" lub "S" z odpowiednim indeksem dolnym żeby opisać w którym pręcie jest to siła.

Uwaga!
Można przecinać przez dowolną ilość prętów, jednak:

- jeśli po przecięciu mamy układ sił zbieżnych (czyli kiedy wszystkie niewiadome przecinają się w jednym punkcie) mamy dwa równania równowagi (sumę rzutów na oś "x" oraz na oś "y") i możemy policzyć dwie niewiadome siły w prętach,
- jeśli po przecięciu niewiadome siły w prętach nie przecinają się w jednym punkcie to mamy trzy równania równowagi możemy policzyć trzy niewiadome.


Przykład obliczeniowy z komentarzem

Treść

Dla danej kratownicy wskazać pręty zerowe oraz wyznaczyć siły we wszystkich prętach metodą Rittera.
Przykład 1-metoda RIttera

Rozwiązanie

Krok 1

Ponumerowanie prętów, ewentualne oznaczenie węzłów, zaznaczenie reakcji podporowych.

Rozwiązanie-metoda Rittera1

Krok 2

Rozpisanie równań równowagi statycznej i obliczenie reakcji podporowych.
Rozwiązanie-metoda Rittera2

Krok 3

Robimy przecięcia Rittera.

Możemy zacząć w zasadzie w dowolny sposób, byleby nie przeciąć przez więcej niż 3 pręty, ponieważ tyle niewiadomych jesteśmy w stanie policzyć w jednym wycięciu.
Rozpocznijmy od przecięcia przez pręty 2,7 oraz 12 i zróbmy widok z lewej strony
Rozwiązanie-metoda Rittera3

Zapisujemy równania równowagi statycznej.

Tak zwane punkty Rittera są do punkty przecięcia się kierunków dwóch niewiadomych.
Na rysunku powyżej siły N2 i N7 przecinają się w punkcie (1) a siły N7 i N12 przecinają się w punkcie (2) - są to właśnie punkty Rittera. Najczęściej zapisujemy sumy momentów w punktach Rittera, zdarza się że takich punktów jest więcej niż dwa, jeśli siły są pod różnymi kątami, wtedy możemy zapisać trzy równania w postaci sumy momentów.
Jeśli natomiast mamy tylko dwa punkty Rittera tak jak tutaj to nie szkodzi, zapisujemy dwie sumy momentów i jako trzecie równanie możemy zapisać albo sumę rzutów na oś "x". albo (lepiej) na "y", bo tylko niewiadoma N7 wchodzi do tego równania.
Możemy też zapisać sumę momentów w innym punkcie, tak żeby policzyć ostatnią niewiadomą, tutaj wyznaczono punkt (3).
Rozwiązanie-metoda Rittera4

Analogicznie robimy w przecięciu Rittera przez pręty 1,5,11.

Widok z lewej strony
Rozwiązanie-metoda Rittera4

Ostatnie będzie przecięcie Rittera przez pręty 3,9,13.

Widok z prawej strony
Rozwiązanie-metoda Rittera5

Krok 5

Dokończenie rozwiązania zadania.

Narysujmy wykres sił normalnych w prętach które już mamy policzone.
wykres sil normalnych kratownica Wykres sił normalnych, znakowanie:
znakowanie sil normalnych w kratownicy
Policzyliśmy siły w większej części prętów (9 z 13). Pozostały nam 4 pręty (pionowe 4,6,8 i 10), mamy trzy możliwości:

- robić kolejne wycięcia, tylko już potrzebujemy czterech osobnych przecięć, żeby policzyć te siły, co się trochę mija z celem.
- zrobić równowagę węzłów A,B, (3-10) oraz (1-2-6) i doliczyć ostatnie cztery siły, na pewno mniej rysowania wycinając pojedynczy węzeł niż robiąc większe wycięcie,
- sprytnie zauważyć, że:


1) z drugiego twierdzenia o prętach zerowych pręt (10) jest zerowy,

2) z drugiego twierdzenia w zasadzie wynika
dodatkowa zasada - jeżeli siła obciąża węzeł w taki sposób, że jej kierunek jest współliniowy z jednym z prętów i żadna inna siła nie daje się rzutować na tą prostą, to siła w pręcie przekazuje się współliniowo.
Spójrzmy na pas dolny i węzeł B - siła 35kN w pręcie poziomym przechodzi z pręta na pręt jak widać na wykresie
natomiast reakcja VB=24,375 kN obciąża współliniowo pręt (8) - więc przekazuje bezpośrednie na niego siłę rozciągającą (bo widzimy że reakcja VB tak działa na pręt (8), że go rozciąga).
ostatecznie z tego znamy siłę w pręcie (8)

3) na tej samej zasadzie N6=15 kN

4) na tej samej zasadzie N4=5,625 kN

Krok 5

Rysujemy ostateczny wykres siły normalnych.
wykres sil normalnych kratownica2

To samo w wersji wideo
z dokładniejszym opisem całych równań i poszczególnych kroków.


solution-shape

↓ odnośnik do bazy zadań z rozwiązaniami oraz do kursów wideo ↓

Zobacz wideo-kurs z tego działu!
Wyznaczyć siły w prętach metodą Rittera
-> w ramach naszego abonamentu na dostęp
do wszystkich treści na naszej stronie <-
Zobacz 5 przykładów z tego działu!
-> w ramach naszego abonamentu na dostęp
do wszystkich treści na naszej stronie <-

-> ZOBACZ DOSTĘPNE PLANY<-

Zobacz ofertę i cenę korepetycji

Łukasz Cichowicz
Tel: +48 780 155 029
E-mail: lukasz@edupanda.pl
Skype: edupandapl