>


Metoda Clebscha

Metoda Clebscha, przy zachowaniu pewnych warunków sposobu zapisu, pozwala otrzymać równanie linii ugięcia zawierające tylko dwie stałe całkowania (niezależnie od liczby przedziałów).

Zasady regulujące stosowanie metody Clebscha można ująć w 4 punktach:

-odcięte we wszystkich przedziałach muszą być mierzone od tego samego punktu (przyjmujemy dla belki prostej jeden układ współrzędnych, nie możemy zapisać np. części funkcji od jednej, a części od drugiej strony belki),

-w przypadku działania obciążenia ciągłego nie może ono ulec przerwaniu; o ile taki przypadek zachodzi, to obciążenie ciągłe należy przedłużyć do końca belki, dodając jednocześnie takie samo obciążenie, ze znakiem przeciwnym,

-wszystkie nowo dochodzące człony w wyrażeniu na moment gnący muszą zawierać czynnik , gdzie \(l_{i-1}\) oznacza współrzędną początku i-tego przedziału belki; w przypadku pojawienia się momentu skupionego M – domnażamy ten moment przez ramię działania do potęgi 0: \(M\cdot (x-l_{i-1})^0\),

-całkowanie należy wykonać bez rozwijania wyrażeń w nawiasach, stałe całkowania obowiązują dla całej belki (dla wszystkich przedziałów)